Pad tot huidige pagina

Informatie en toelichting met betrekking tot het uploaden van je portfolio

Informatie en toelichting met betrekking tot het uploaden van je portfolio

Basis- of toptoets, wat is het verschil?
Wanneer u uw portfolio gaat uploaden wordt er geen onderscheid gemaakt in de vragen voor de basistoets en toptoets. Voor beide toetsen moet u van de afgelopen drie jaren, van elk jaar 2 werken uploaden (totaal 6 – maximaal 10 over 3 jaren).

Bij een toptoets worden alle portfolio’s getoetst door de CAWA en wordt de meest geschikte kandidaat voorgedragen aan de verhuurder. Hier wordt rekening gehouden met de kunstdiscipline van de kunstenaar in relatie tot de ruimte. Vandaar dat uw motivatie voor de commissie van belang is. Bij de basistoetsen, veelal in broedplaatsen, bepaalt de broedplaatsbeheerder welke positief getoetste kandidaat voor de ruimte in aanmerking komt.

Bij de aanvragen stelt de commissie voor de toptoets strengere toetsingscriteria dan bij de basistoets.

Wanneer is een basistoets- of toptoets van toepassing.
Toptoets: voor de ateliers en atelierwoningen in de zogenaamde ijzeren voorraad is een toptoets van toepassing. Veelal is dit bezit van Gemeentelijk Vastgoed en corporaties. Dit aanbod wordt op de website van ABA gepubliceerd.

Basistoets: voor ateliers in broedplaatsen is doorgaans een basistoets van toepassing. Er zijn uitzonderingen. In bepaalde gevallen geeft de verhuurder de voorkeur aan een toptoets, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten of uitzonderlijke locaties. In dit geval moet er meer werk worden geüpload zoals bij de toptoets. In de motivatie kunt u aangeven dat u als toptoets getoetst wilt worden zodat de commissie hier rekening mee kan houden.

Het lukt me niet om mijn portfolio  te uploaden.
Uit ervaring is gebleken dat het programma ABA soms conflicteert met Internet Explorer. De gemeente Amsterdam werkt met Mozilla Firefox en ABA adviseert daarom met dit programma te werken.

Opleiding

Vermeld hier uw kunstopleiding op HBO-niveau en  spe­cifieke vervolgopleidingen op masterniveau of gelijkwaardige opleidingen bij gerenommeerde instellingen, of masterclasses.
Als u geen afgeronde kunstopleiding heeft kunt u hier autodidact invullen.

Wat moet ik invullen bij productie

Vul hier in wat u in de afgelopen drie jaar binnen uw creatieve beroepspraktijk hebt gecreëerd, vermeld titel, omschrijving werk, eventuele oplage, et cetera. Als u creaties minder tastbaar zijn, vul dan in wat u hebt ontwikkeld of ontworpen. En als u uitvoerend kunstenaar bent, welke uitvoeringen hebt u voorbereid en uitgevoerd.

Wat moet ik invullen bij presentatie

Vul hieronder in waar u in de afgelopen drie jaar werk hebt getoond (naam presentatieplek, titel presentatie, type presentatie, et cetera).
Noem hier presentaties, optredens of exposities bij gerenommeerde instellingen, maar ook publicaties, manifestaties, festivals en artist-in-residence programma’s. Vermeld of het om een expositie of optreden van u alleen was, of van een groep en vermeld ook de data.

Wat moet ik invullen bij  erkenningen
Welke erkenning hebt u in de afgelopen drie jaar gekregen voor uw werk in de vorm van aanbevelingen, stipendia en/of prijzen van gerenommeerde organisaties en/of deskundigen? Vermeld ook de data.

Denk ook aan vermeldingen in de vakliteratuur, in catalogi, in publicaties en in overige media.
Hoe frequent hebt u uitgevoerd, geëxporteerd, of werk verkocht? Vermeld of de erkenning voor uzelf is, of voor een groep.

Wat moet ik invullen bij de motivatie

- Wat zijn uw creatieve plannen voor de komende jaren?
- Zijn er geplande samenwerkingen met een gerenommeerde instellingen?
- Hoe draagt dit atelier bij aan uw ambities en toekomstplannen?
- Waarom hebt u deze plek nodig om je werkzaamheden uit te voeren? Denk hierbij aan de ligging, lichtinval, grootte, et cetera.
- Als u op meerdere ateliers reageert vermeld dan duidelijk waar uw voorkeur naar uitgaat, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

De commissie hecht grote waarde aan deze motivatie.

Ik kan mijn portfolio niet afronden omdat ik te weinig presentatie heb
Er zijn verplichte velden opgenomen voor het aanleveren van hoeveelheid werk bij het onderdeel productie en presentatie. Als er onvoldoende wordt geüpload kan de aanvraag niet worden afgerond. Dit betekent dat u op dit moment niet in aanmerking komt voor een atelier via ABA. Het systeem is geautomatiseerd en daarom kunnen er geen uitzonderingen gemaakt worden.