Pad tot huidige pagina

Heesterveld 61

Heesterveld 61

Type

Atelierwoning (toptoets)

Bekijk uitleg toetsaanvraag

Adres

Heesterveld 61 Broedplaats Heesterveld, 1102 SB - Amsterdam

Stadsdeel

Zuidoost

Huurprijs

€ 650,43 per maand

Servicekosten

€ 28,85 per maand

Oppervlakte VVO

90 m2

Etage

3e

Lift

Nee

Geluidsisolatie

Nee

Eigenaar

Stichting Ymere

Beheerder / verhuurder

Stichting Heesterveld Creative Community

Naam

Heesterveld Creative Community

Adres

Heesterveld 75

E-mailadres

info@heesterveldcc.nl

Website

http://heesterveldcc.nl/

Bijzonderheden

 • De verhuurder van deze atelierwoning in broedplaats Heesterveld is Ymere. Om een huurovereenkomst te kunnen sluiten met Ymere moet je geregistreerd zijn bij WoningNet en alle relevante documenten geüpload hebben in je profiel. Zie  https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Inschrijven
 • Deze atelierwoning is geschikt voor muzikanten, beeldhouwers en beroepen die geluid produceren.
 • Een 1-persoonshuishouden, of personen die een duurzaam
  gemeenschappelijk huishouden vormen. Gezien de grootte van de atelierwoning gaat de voorkeur uit naar een gezin met minimaal 1 kind
 • sociale huurwoning (regulier verhuurd). Deze wordt passend toegewezen , zie https://www.ymere.nl/ik-zoek/sociale-huur/passendtoewijzen/
 • er vinden regelmatig evenementen plaats op de binnenplaats van Heesterveld, het is van belang dat de huurder hiervan op de hoogte is en hier geen bezwaar tegen heeft (de evenementen vinden veelal plaats in het weekend en nooit na
  23.00 uur)
 • we zoeken een kandidaat die binding heeft met Amsterdam Zuidoost en een actieve rol binnen de gemeenschap wil gaan vervullen, dit kan op verschillende manieren ingevuld worden: als mentor, als programmamaker, etc.
 • U moet voldoen aan de criteria van de toptoets, zie https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/ateliers-broedplaatsen/voorwaarden/