Pad tot huidige pagina

Galjootstraat 75

Galjootstraat 75

Type

Atelierwoning (toptoets)

Bekijk uitleg toetsaanvraag

Adres

Galjootstraat 75, 1086 VE - Amsterdam

Stadsdeel

Oost

Huurprijs

€ 817,10 per maand

Servicekosten

€ 46,32 per maand

Oppervlakte VVO

64 m2

Lift

Nee

Geluidsisolatie

Nee

Beheerder / verhuurder

Rochdale

Bijzonderheden

Atelierwoningen zijn schaars en doorgaans zijn er erg veel reacties. De criteria voor de toptoets worden daarom streng gehanteerd door de CAWA.

U voldoet als u voor minimaal 5 jaar een beroepspraktijk hebt, met een internationale carrière, of dat u zich op nationaal topniveau in uw kunstdiscipline hebt bewezen en kunt dit aantonen doordat uw werk als zodanig erkend wordt door (inter)nationaal gerenommeerde kunstinstellingen. Als u net met u beroepspraktijk bent gestart voldoet u niet.

 • Voor deze atelierwoning is een inschrijving bij WoningNet noodzakelijk. Zie https://www.woningnetregioamsterdam.nl/ en zie voorwaarden inkomenseis. https://www.rochdale.nl/inkomensvoorwaarden#/
 • Sociale huurwoning waarbij de huurprijs voor het woondeel en atelierdeel gesplitst kan worden: Woningdeel Euro 650,43 + atelierdeel Euro 166,67
 • Deze atelierwoning is niet geschikt voor muzikanten, beeldhouwers en beroepen die geluid produceren. Er is geen lift.
 • Geschikt voor 1-persoonshuishouden, of personen die een duurzaam gemeenschappelijk huishouden vormen .
 • De CAWA toetst alle reactanten voor deze atelierwoning met de toptoets criteria. De meest geschikte kandidaat wordt in relatie tot de ruimte voorgedragen aan de verhuurder.
 • Voor een toptoets hanteert de commissie in aanvulling op de basistoets het onderstaande kader:

  1. Het professionaliteitscriterium weegt zwaarder dan bij de basistoets, zoals de onderzoekende / vernieuwende houding ten aanzien van uw eigen werkpraktijk, eigen discipline, de wijze waarop u naar buiten treedt, en eventueel samenwerkingen aangaat.
  2. U wordt nadrukkelijk getoetst op kwaliteit (artistieke / conceptuele / inhoudelijke uitgangspunten en de wijze waarop u dit tot uitdrukking laat komen in het werk en de beheersing van gekozen middelen).
  3. U hebt aantoonbaar presentaties, optredens of exposities bij gerenommeerde instellingen gehouden en/of u bent in het bezit van aanbevelingen, stipendia en/of prijzen van gerenommeerde organisaties en/of deskundigen. Met andere woorden: u hebt een internationale carrière, of u hebt zich op nationaal topniveau in uw kunstdiscipline bewezen.
  4. Er wordt rekening gehouden met uw staat van dienst gedurende uw hele carrière.